Vad är FaR?

FaR® - Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Fysisk aktivitet på recept kan användas både i förebyggande och behandlande syfte.

film2recept  

Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlings-periodens längd och frekvens) och typ av aktivitet. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. FaR® är ett registrerat varumärke. En stillasittande livsstil utgör idag ett mycket stort folkhälsoproblem, det är därför viktigt att utveckla metoder för att främja fysisk aktivitet .Hälso- och sjukvården har en viktig roll i denna utmaning, bland annat därför att den speciellt når de grupper i samhället som är mest stillasittande. Läkare och sjukvårdspersonal anges ofta som trovärdiga  källor till hälsoinformation och patienter förväntar sig hälsovägledning vid besök. FaR® är en arbetsmetod som kan användas av den svenska hälso- och sjukvården i samverkan med Idrott- och friluftsliv samt privata aktörer för att främja fysisk aktivitet. För mer information gå in på www.farledare.se. Eva Okeijn Coaching & Consulting är utbildad i FaR  och ger 20% rabatt på behandlingar och träning vid uppvisande av Recept.